• Resurs
  • Prvi razred
  • Matematika

Tabela sabiranja i oduzimanja do 10

  • 16.03.2022.
  • Test User

U nastavku se nalaze tabele sabiranja i oduzimanja do 10, koje bi prvi trebali da su usvojili do kraja prvog polugodišta.