ICEDA digitalna platforma za nastavni kadar

Dobro došli na ICEDA digitalnu platformu za nastavni kadar ,,MNE Centar``. Prva i jedina platforma u Crnoj Gori koja omogućava besplatan pristup digitalnim lekcijama za svih devet razreda osnovne škole. Postavite i preuzmite nastavni materijal koji digitalnim alatkama pristupa nastavnim sadržajima.

Digitalna učionica.

Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“, u partnerstvu sa OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“ pokrenula je Digitalnu učionicu u školi i digitalnu platformu za nastavni kadar ,,MNE Centar``. Težnja je da se utiče na smanjenje digitalnog jaza između RE zajednice i većinske, da se internet tehnologije učini dostupnim romskim i egipćanskim đacima, kao i da olakša usmjerenje nastavnog kadra ka digitalnim tokovima. Digitalna učionica je pokrenuta u okviru ICEDA projekta, koji ima za cilj informisanje i podršku građana u vezi sa Digitalnom agendom i elektronskim servisima, kao i povećanje upotrebe e-usluga i omogućavanje svim građanima regiona da iskoriste benefite digitalne transformacije.

Disclaimer

mne-centar.me kreiran je i održavan uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost NVO ROM Koračajte sa nama - Phiren Amenca i ne odražava nužno stavove donatora.

Kategorije

Razredi

Predmeti

 • Našli smo 6 rezultata za Vas

  Jednačine - kontrolni zadatak

  Primjer kontrolnog z...

  • Test
  • Drugi razred
  • Matematika

  Književnost - kontrolni zadatak

  Primjer kontrolnog z...

  • Test
  • Osmi razred
  • Crnogorsko-sprs...

  Oduzimanje do 10 sa ilustracijama

  Tabela oduzimanja do...

  • Resurs
  • Prvi razred
  • Matematika

  Tabela sabiranja i oduzimanja do 10

  U nastavku se nalaze...

  • Resurs
  • Prvi razred
  • Matematika

  Umanjenik, umanjilac, razlika

  Umanjenik, umanjilac...

  • Resurs
  • Prvi razred
  • Matematika
  • Resurs
  • Prvi razred
  • Crnogorsko-sprs...